سفارش تبلیغ
صبا
اشک (چهارشنبه 85/8/10 ساعت 11:14 صبح)

بــه دادم بـرس ای اشـک ، دلم خیـلی گرفتـه

 

نگــو از دوری کــی ، نـپــرس از چـی گرفـتــه

 

من و دریـــغ یک خوب ، بــه ویرونی کشـونده

 

عزیــزمـه تا وقتــی نفـس تو سیـــنه مـونــده

 

تو ایـن تنهایـــی تلـخ ، من و یــک عالمـه یــاد

 

نشســته روبرویـــم ، کســی که رفته بر بـاد

 

کسی که عاشقانه ، به عشقش پشت پـا زد

 

بــرای بــودن مــن بـــه خــود رنــگ فنـــــا زد

 

چــه دردیــه خدایـــا ، نخواســتـــم اما رفتــم

 

برای اون که سایه سـت همیشه رو سر مـن

 

کسـی که وقت رفتن ، دوبــاره عاشــقم کرد

 

مـن و آبــاد کـرد و خودش ویــرون شـد از درد

 

بـه آتــش تن زد و رفت ، تا من اینجا نســوزم

 

بــا رفتنــش نــرفته ، تــو خــونـمــه هنــــوزم

 

هنــوز سالار خونـــس ، پنـاه مــن دسـتــاش

 

سرم رو شونـه هاشـه ، رو گونمه نفسهاش

لیست کل یادداشت های این وبلاگ ?
 
 • بازدیدهای این وبلاگ ?
 • امروز: 2 بازدید
  بازدید دیروز: 2
  کل بازدیدها: 2034 بازدید
 • ?پیوندهای روزانه
 • درباره من
 • مطالب بایگانی شده
 • اشتراک در خبرنامه
 •  
 • آهنگ وبلاگ من
 •